ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 6,2 gam Na2O vào nước. Khối lượng NaOH thu được là bao nhiêu gam?

  • A. 
   4 gam
  • B. 
   8 gam
  • C. 
   23 gam
  • D. 
   16 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol Na2O thu được là: 

  \({n_{N{a_2}O}} = \frac{{{m_{N{a_2}O}}}}{M} = \frac{{6,2}}{{23 \times 2 + 16}} = 0,1(mol)\)

  Theo phương trình hóa học:

  Na2O + H2O → 2NaOH

  1 mol                      2 mol

  0,1 mol →            0,2 mol

  Khối lượng NaOH thu được là:

  \({m_{NaOH}} = {n_{NaOH}}.M = 0,2 \times (23 + 16 + 1) = 8(g)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13090

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA