RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

  • A. 
   NaNO3.
  • B. 
   K2CO3.
  • C. 
   NH4NO3.
  • D. 
   KCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NH4+ \(\leftrightarrow\) NH3 + H+

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10071

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA