RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khí nào dưới đây làm xanh quỳ tím ẩm?

  • A. 
   SO2.
  • B. 
   Cl2.
  • C. 
   CH4
  • D. 
   NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khí NH3 có tính bazo nên làm xanh giấy quỳ ẩm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10063

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA