ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp amoniac trong bình kín (có xúc tác bột Fe) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac là:

  • A. 
   25,00%.
  • B. 
   18,75%.
  • C. 
   20,00%.
  • D. 
   10,00%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có MX = 7,2

  Áp dụng qui tắc đường chéo: nH2 : nN2 = 4 : 1 

  Đặt nH2 = 4 mol, nN2 = 1 mol

  N2 + 3H2 → 2NH3

  x        3x          2x

  ⇒ nY = 5 – 2x mol

  Bảo toàn khối lượng: mX = mY = 4.2 + 1.28 = 36 g

  \( \Rightarrow {M_Y} = 4.2 = \frac{{36}}{{5 - 2x}}\)

  ⇒ x = 0,25 mol

  Tính H theo N2 (hiệu suất cao hơn) ⇒ H = 25%

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10072

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA