RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt phân, muối nitrat nào sau đây có thể không thu được khí O2?

  • A. 
   NaNO3.
  • B. 
   NH4NO3.
  • C. 
   AgNO3.
  • D. 
   Cu(NO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  NH4NO3 → N2O + 2H2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10064

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA