YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nito trong chất nào sau đâu vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

  • A. 
   NH4Cl.
  • B. 
   NH3.
  • C. 
   N2.
  • D. 
   HNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số oxi hóa của N2 là 0 thì có thể tăng lên +1, +2, +3, +4, +5, +6 hoặc giảm xuống -3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA