RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Để nhận biết các dung dịch muối (đựng riêng biệt trong các ống nghiệm): Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NH4NO3, MgCl2 có thể dùng dung dịch:

  • A. 
   NaOH.
  • B. 
   Ba(OH)2.       
  • C. 
   BaCl2.         
  • D. 
   AgNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng Ba(OH)2:

  Al(NO3)3: Kết tủa keo rồi tan dần

  (NH4)2SO4: Kết tủa trắng và khí mùi khai

  NH4NO3: khí mùi khai

  MgCl2: kết tủa trắng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10065

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA