RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau:

  Hình vẽ mô tả thí nghiệm để chứng minh:

  • A. 
   Tính tan nhiều trong nước của NH3.
  • B. 
   Tính tan nhiều trong nước của HCl.
  • C. 
   Tính axit của HCl.
  • D. 
   Tính bazo của NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NH3 tan nhiều trong nước làm áp suất khí trong bình ngược giảm ⇒ hút bị nước lên

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10067

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA