OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã

  • A. 
   Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pháp.
  • B. 
   Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
  • C. 
   Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
  • D. 
   Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211595

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON