OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo em đánh giá cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?

  • A. 
   Góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
  • B. 
   Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản.
  • C. 
   Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân.
  • D. 
   Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A: cả hai cuộc cách mạng đều có ý nghĩa cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

  Đáp án B: đối tượng đấu tranh chủ yếu của cách mạng tháng Tám 1945 là giai cấp vô sản.

  Đáp án C: chỉ đúng đối với cách mạng tháng Tám. Còn cách mạng tháng Mười là lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

  Đáp án D: là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211609

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON