OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo em nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. 
   Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.
  • B. 
   Sự giúp đỡ trực tiếp của các nước Đồng minh.
  • C. 
   Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta giành thắng lợi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy là một trong những nguyên nhân chủ quan.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211641

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON