RANDOM
15YOMEDIA
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Many Americans eat more food than they need, _______ they are harming their bodies and minds by making unhealthful food choices.

  • A. 
   but
  • B. 
   although
  • C. 
   though
  • D. 
   in spite of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1736

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA