RANDOM
16YOMEDIA
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  _______ some German and British management styles are similar, there are many differences between them.

  • A. 
   In spite
  • B. 
   In spite of
  • C. 
   Despite the fact that
  • D. 
   Despite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1748

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA