RANDOM
15YOMEDIA
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  I have not finished that report yet despite _______.

  • A. 
   of working overtime last night
  • B. 
   to work overtime last night
  • C. 
   working overtime last night
  • D. 
   I worked overtime last night

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1737

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA