RANDOM
15YOMEDIA
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Despite the increase in their salaries, 60 per cent of Japanese workers still spend Saturday at work.

  • A. 
   In spite of their salaries are increased
  • B. 
   Although they has got the increase in their salaries
  • C. 
   As their salaries have been increased salaries
  • D. 
   Even though their increasing salary salaries

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1742

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA