RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Làm sao để quá trình hòa tan chất rắn vào nước diễn ra nhanh hơn?

  • A. 
   Khuấy dung dịch
  • B. 
   Đun nóng dung dịch
  • C. 
   Nghiền nhỏ chất rắn
  • D. 
   Cả ba cách đều được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để tăng khả năng hòa tan một chất vào nước người ta có thể:

  - Khuấy dung dịch.

  - Nghiền nhỏ các chất.

  - Đun nóng dung dịch.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5850

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA