RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 3 gam muối NaCl vào trong nước thu được dung dịch muối 5%. Chất tan là:

  • A. 
   Muối NaCl
  • B. 
   nước
  • C. 
   Muối NaCl và nước 
  • D. 
   Dung dịch nước muối thu được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất tan ở đây là muối NaCl, dung môi ở đây là nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5852

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA