RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch là hỗn hợp:

  • A. 
   Chất rắn trong chất lỏng
  • B. 
   Chất khí trong chất lỏng
  • C. 
   Đồng nhất của chất rắn và dung môi
  • D. 
   Đồng nhất của chất tan và dung môi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5848

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA