RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi hoà tan 100ml rượu êtylic vào 50ml nước thì:

  • A. 
   Rượu là chất tan và nước là dung môi
  • B. 
   Nước là chất tan và rượu là dung môi
  • C. 
   Nước và rượu đều là chất tan
  • D. 
   Nước và rượu đều là dung môi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi hòa tan rượu vào nước thì rượu là chất tan và nước là dung môi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5849

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA