RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt (II)?

  • A. 
   H2SO4 đặc nóng, dư   
  • B. 
   ZnSO4
  • C. 
   CuSO4
  • D. 
   HNO3 loãng, dư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10815

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA