RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sắt không phản ứng với:   

  • A. 
   Dung dịch HCl
  • B. 
   Dung dịch H2SO4
  • C. 
   H2SO4 đặc nóng
  • D. 
   H2SO4 đặc nguội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắt thụ động trong H2SO4, HNO3 đặc nguội

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10809

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA