RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch:

  • A. 
   CuSO4
  • B. 
   KNO3
  • C. 
   CaCl2      
  • D. 
   Na2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sắt tác dụng với dung dịch muối của những kim loại kém hoạt động hơn trong dãy điện hóa, tạo thành dung dịch muối sắt và giải phóng kim loại trong muối.

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10816

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA