RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Find the one choice that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  I’ve played the piano __________.

  • A. 
   two years ago
  • B. 
   since 1995
  • C. 
   before 1995
  • D. 
   tomorrow

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành và năm 1995 là một mốc thời gian --> since

  Đáp án B đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8933

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA