RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Everything is going well. We ________ any problems so far.

  • A. 
   haven’t had
  • B. 
   hasn’t had
  • C. 
   haven’t
  • D. 
   hasn’t

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  so far là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  Đáp án A đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8937

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA