RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  ___________ you _________ from George recently?

  • A. 
   Has / heard
  • B. 
   Did / heard
  • C. 
   Have / heard
  • D. 
   Have / hear

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  "recently" là dấu hiệu nhân biết của thì hiện tại hoàn thành

  Đáp án C đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8934

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA