OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là

  • A. 
   Lai khác dòng
  • B. 
   Lai kinh tế
  • C. 
   Lai phân tích
  • D. 
   Tạo ra các dòng thuần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 16111

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:
 • Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là
 • Tại sao ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ?
 • Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Lai kinh tế là:
MGID
ON