RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình thang ABCD \((AB\parallel CD), \widehat{C}=\widehat{D}=60^{\circ}, CD=2AD=8\) Khi đó A, B, C, D luôn thuộc đường tròn nào?

  • A. 
   \((I;R=4\sqrt{2})\) I là trung điểm CD
  • B. 
   \((O=AC\cap BD;R=4\sqrt{2})\)
  • C. 
   \((O=AC\cap BD;R=4)\)
  • D. 
   \((I;R=4)\) I là trung điểm CD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(CD=2AD\Rightarrow AD=ID\Rightarrow ADI\) cân có \(\widehat{ADI}=60^{\circ}\) \(\Rightarrow \Delta ADI\) đều \(\Rightarrow IA=ID=IC\)

  Tương tự cho tam giác BCD suy ra IB=IC=ID. Vậy A, B, C, D cùng thuộc đường tròn tâm I bán kính là 4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 928

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA