OFF
OFF
YOMEDIA
08AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 48 Mắt

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 48 về Mắt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADMICRO/lession_isads=0

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh.  
  • B. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh.
  • C.  Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh.
  • D. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh.
    
  • A. Ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật.
  • B. Ảnh thật của vật, cùng chiều với vật.
  • C. Ảnh ảo của vật, nhỏ hơn vật.
  • D. Ảnh ảo của vật, cùng chiều với vật.
 •  
   
  • A. Không làm bằng thủy tinh
  • B. Tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật.
  • C. Làm bằng chất trong suốt mềm.
  • D. Có tiêu cự thay đổi được.
  • A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.
  • B. Nhìn vật ở điểm cực cận.
  • C. Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn
  • D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận.
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE
  • A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.
  • B. Nhìn vật ở điểm cực cận
  • C. Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn
  • D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận
  • A. thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.
  • B. thay đổi đường kính của con ngươi.
  • C.  thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh.
  • D. thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh và khoảng cách từ thể thủy tinh đến con ngươi.
 • UREKA
  • A. trước màng lưới của mắt.
  • B. trên màng lưới của mắt.
  • C. sau màng lưới của mắt.
  • D. trước tiêu điểm của thể thủy tinh của mắt.
  • A. gương cầu lồi
  • B. gương cầu lõm
  • C. thấu kính hội tụ
  • D. thấu kính phân kì
  • A. thể thủy tinh của mắt.
  • B. võng mạc của mắt.
  • C. con ngươi của mắt.
  • D.  lòng đen của mắt.
  • A. thể thủy tinh và thấu kính.
  • B. thể thủy tinh và màng lưới.
  • C. màng lưới và võng mạc.
  • D. con ngươi và thấu kính.
NETLINK
QUẢNG CÁO
ON