RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5.2 trang 13 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.2 trang 13 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.            

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Do hai điện trở mắc song song với nhau nên hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa mỗi đầu đoạn mạch rẽ.

=> Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là: 

\({U_{AB}} = {I_1}.{R_1} = 0,6.5 = 3V\)

b. Mạch gồm R1 // R2

- Điện trở tương đương của mạch là:

\({R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{10.5}}{{10 + 5}} = \frac{{50}}{{15}} = \frac{{10}}{3}{\rm{\Omega }}\)

- Cường độ dòng điện ở mạch chính là:

\({I_{AB}} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_{td}}}} = \frac{3}{{\frac{{10}}{3}}} = \frac{9}{{10}} = 0,9A\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 13 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Xuan Xuan

  Hai điện trở R1=3,R2=6 mắc song song nhau rồi nối vào 1 nguồn điện có hiệu điện thế U.cho biết cường độ dòng điện qua R2 là 0,5A.Tìm cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Mai Trang

  1. Hai điện trở R1=2,R2=6 mắc nối tiếp nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U.Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là U1=9V.Tìm U?

  2.Hai điện trở R1=4,R2=6 mắc song song nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U=12V.Tìm điện trở tương đương của các điện trở,hiệu điện thế hai đầu dây mỗi điện trở,cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện chạy qua mạch chính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  ,Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I1=0,6A , I2=0,4 A , hiệu điện thế đinh mức U1=6V,U2=3V.Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V
  a,Nêu cách mắc hai bóng đèn và biến trở trong mạch điện để đèn sáng đúng định mức.Tìm giá trị của biến trở lúc đó
  b,Cho rằng dây tóc của 2 bón đèn có cùng điện trở suất và cùng chiều dài.Tìm tỉ số tiết diện của 2 dây tóc bóng đèn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA