ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5.6 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.6 trang 14 SBT Vật lý 9

Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Ta có: R1//R2//R3

Suy ra, điện trở tương đương của toàn mạch:

 

b. Do R1//R2//R3 nên  ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}\\ = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{20}} = \frac{1}{5} \end{array}\\ { \Rightarrow {R_{td}} = 5{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

U=U1=U2=U3 và cường độ dòng điện I=I1+I2+I3

- Cường độ dòng điện chạy qua từng mạch rẽ là:

\(\begin{array}{l} {I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{12}}{{10}} = 1,2A\\ {I_2} = {I_3} = \frac{U}{{{R_2}}} = \frac{{12}}{{20}} = 0,6A \end{array}\)

- Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

\(I = {I_1} + {I_2} + {I_3} = 1,2 + 0,6 + 0,6 = 2,4A\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.6 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Thanh Truc

  có 3 điện trở R1=2R2=3R3 mắc song song có điện trở tương đương là 12 ôm . Tính giá trị mỗi điện trở?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Huong Duong

  1/ cho một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1=2Ω, R2 =4Ω, R3=6Ω mắc song song. biết cường độ dòng điện qua R3=0.6A. Tính:

  a/ điện trở tương đương của đoạn mạch

  b/ cường độ dòng điện qua R1, R2

  2/ Dây may so của một bếp ddienj có chiều dài l=5m, tiết diện s=0,1mm2 và ρ=0,4.10-6Ωm

  a/ tính điện trở dây may so của bếp

  b/tính công suất tiêu thụ của bếp điện khi mắc bếp vào lưới điện có U=120V. Biết mỗi ngày dùng bếp 2 giờ, tính xem 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện? 1Kwh giá 700đ

  c/ dùng bếp điện đó để đun sôi 1,21 nước ở 25C thì mất thời gian bao lâu? nếu hiệu suất của bếp là 75%? biết c của nước là 4200J/kgK

  Theo dõi (0) 31 Trả lời
 • Trieu Tien

  Cho 2 điện trở R1=24 ôm, R2=12 ôm mắc song song với nhauvà mắc vào hiệu điện thế là 12V.

  a) Tính Rtđ của đoạn mạch

  b) Tính cường độ dđ qua mỗi điện trở và qua mạch chính

  c) tính nhiệt lượng toa ra trên mạch điện trong 20'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA