RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5.10 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.10 trang 14 SBT Vật lý 9

Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

 A. 0,33Ω            B. 3Ω             C. 33,3Ω         D. 45Ω      

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

- Điện trở tương đương của mạch:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}}\\ { = \frac{1}{5} + \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{30}} = \frac{1}{3}}\\ { \Rightarrow {R_{td}} = 3{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là 3Ω

- Chọn đáp án: B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.10 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Thanh Trà

  cho R1=15,R2=10,R3=12,Uab=12v,,,,bỏ qua R ampe

  a, cho R4=12.tính cường độ dòng điện qua ampeke và chỉ rõ chiều dòng điện?

  b, tính R4 khi dòng điện qua ampeke có chiều từ c đến d và có cường độ là 0.2A? mạch này là mạch cầu

  giúp mik luôn nha>>>>

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Trần Hoàng Mai

  cho mạch điện như hình vẽ biết U=6V, R1=6 ôm, R3= 4ôm, Cường độ dòng điện qua mạch chính là 1A. Tính R2

  Mình vẽ bằng tay nên hơi xấu, thông cảm nha, lm hộ mik mai mik cần r, tks

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Cam Ngan

  Trên hình vẽ là 1 mạch điện có 2 công tắc K1 và K2. Các điện trở R1= 12,5\(\Omega\), R2= 4\(\Omega\), R3= 6\(\Omega\)

  Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UMN = 48,5V

  a,K1 đóng, K2 ngắt. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở

  b,K1 ngắt, K2 đóng. Cường độ dòng điện qua R4 là 1A. Tính R4

  c,K1 và K2 cùng đóng, tính điện trở tương dương của cả mạch, từ đó suy ra cường độ dòng điện trong mạch chính ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA