OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 39 Độ ẩm của không khí

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 39 về Độ ẩm của không khí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Không khí ở \(30^oC\) có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 \(g/m^3\). Hãy tính độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\).

  • A. 51,1%
  • B. 61,1%
  • C. 81,1%
  • D. 71,1%
 • Câu 2:

  Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 23oC và độ ẩm tỉ đối là 80%. Tính độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(23^oC\).

  • A. \(16,84 g/m^3\)
  • B. \(15,48 g/m^3\)
  • C. \(15,84 g/m^3\)
  • D. \(16,48 g/m^3\)
 •  
   
 • Câu 3:

  Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

  • A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.
  • B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.
  • C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.
  • D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3
 • Câu 4:

  Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?

  • A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 1m3 không khí.
  • B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam)  của hơi nước có trong 1cm3 không khí.
  • C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam)  của hơi nước có trong 1m3 không khí.
  • D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam)  của hơi nước có trong 1cm3 không khí.
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Câu 5:

  Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30oC và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hãy tính độ ẩm tuyệt đối của không khí vào buổi trưa ?

  • A. 19,174 \(g/m^3\).
  • B. 18,174 \(g/m^3\).
  • C. 17,174 \(g/m^3\).
  • D. 16,174 \(g/m^3\).
 • Câu 6:

  Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/mvà 30,3 g/m3. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là 

  • A. 80%.     
  • B. 85%.
  • C. 90%.       
  • D. 95%.
 • ADSENSE
 • Câu 7:

  Ở nhiệt độ 20oC, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3. Biết độ ẩm tương đối cảu không khí là 90%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí khi đó là 

  • A. 86,50 g/m3.        
  • B. 52,02 g/m3.
  • C. 15,57 g/m3.        
  • D. 17,55 g/m3.
 • Câu 8:

  Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 20oC và 30oC lần lượt là 17 g/m3 và 30 g/m3. Gọi a1, f1 là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở 20oC; a2, f2 là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở 30oC . Biết 3a1 = 2a2. Tỉ số f2/f1 bằng 

  • A. 20:17. 
  • B. 17:20.
  • C. 30:17.        
  • D. 17:30.
 • Câu 9:

  Ở 20oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 80%, độ ẩm tuyệt đối là a1. Ở 30oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 30,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 75%, độ ẩm tuyệt đối là a2. Hiệu (a1 – a2) bằng 

  • A. 11,265 g.        
  • B. 8,885 g.
  • C. – 11,265 g.             
  • D. – 8,885 g.
  • A. 17,25 g.  
  • B. 1,725 g.
  • C. 17,25 kg.       
  • D. 1,725 kg
MGID
ON