OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Không khí ở \(30^oC\) có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 \(g/m^3\). Hãy tính độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\).

  • A. 
   51,1%
  • B. 
   61,1%
  • C. 
   81,1%
  • D. 
   71,1%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có:

   • Không khí ở  \(30^oC\) có độ ẩm cực đại là A = 30,29 \(g/m^3\).

   • Theo đề bài thì ở \(30^oC\) độ ẩm tuyệt đối của không khí là \(\alpha\) = 21,53 \(g/m^3\).

   • Độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\) bằng:

  \(f=\frac{\alpha }{A}=\frac{21.53}{30.29}=0,711=71,1\%\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 5094

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON