OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Vật Lý 10 KNTT Bài tập cuối chương 5


Mời các em cùng nhau tìm hiểu nội dung của Bài tập cuối chương 5 trong chương 5 môn Vật Lý 10 SGK Kết nối tri thức. Nội dung bài học sẽ giúp các em tổng hợp các kiến thức về động lượng. Đồng thời, nội dung bài còn giúp các em giải các bài tập liên quan đến động lượng một cách nhanh chóng.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Động lượng

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) là đại lượng được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow {\rm P}  = m.\overrightarrow v \)

- Động lượng là đại lượng đặc trưng cho sự truyền tương tác giữa các vật

- Tích \(\overrightarrow F .\Delta t\) được gọi là xung lượng của lực tác dụng trong khoảng thời gian ngắn \(\Delta t\) và bằng độ biến thiên động lượng của vật trong thời gian đó: \(\overrightarrow F .\Delta t = \Delta \overrightarrow {\rm P} \)

1.2. Định luật bảo toàn động lượng

- Một hệ nhiều vật tác dụng lẫn nhau được gọi là hệ kín (hay hệ cô lập) khi không có ngoại lực tác dụng vào hệ hoặc khi các ngoại lực cần bằng nhau.

- Định luật bảo toàn động lượng: “Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng. bảo toàn”.

- Có hai kiểu va chạm thường gặp là va chạm đàn hồi và va chạm mềm.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Bài 1: Một lực 50 N tác dụng vào một vật có khối lượng m = 0,1 kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01 s. Xác định vận tốc của vật.

Hướng dẫn giải

*Cách 1:

Ta có, biến thiên động lượng thì bằng xung lượng của lực:

\(\Delta \overrightarrow p  = \overrightarrow F \Delta t \Leftrightarrow m\overrightarrow v  - m\overrightarrow {{v_0}}  = \overrightarrow F \Delta t\) 

Mặt khác, theo đầu bài ta có: \({v_0} = 0m/s\) (do ban đầu nằm yên)

Ta suy ra:

\(\begin{array}{l}m\overrightarrow v  - \overrightarrow 0  = \overrightarrow F \Delta t \Rightarrow m\overrightarrow v  = \overrightarrow F \Delta t\\ \Rightarrow mv = F.\Delta t\\ \Rightarrow v = \dfrac{{F.\Delta t}}{m} = \dfrac{{50.0,01}}{{0,1}} = 5m/s\end{array}\)

*Cách 2:

Theo định luật II Newton ta có:

\(a = \frac{F}{m} = \frac{{50}}{{0,1}} = 500(m/s^2)\)

Lại có: \(v = {v_0} + at = 0 + 500.0,01 = 5(m/s)\)

(vật ban đầu nằm yên nên \({v_0}=0\))

Bài 2: Khi nói về động lượng của một vật phát biểu đúng là:

A. Động lượng là một đại lượng vô hướng, luôn dương.

B. Động lượng là một đại lượng vô hướng, có thể dương hoặc âm.

C. Động lượng là một đại lượng có hướng, ngược hướng với vận tốc.

D. Động lượng là một đại lượng có hướng, cùng hướng với vận tốc.

Hướng dẫn giải

Chọn D

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) là đại lượng được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow {\rm P}  = m.\overrightarrow v \)

Động lượng là một đại lượng vectơ cùng hướng với vận tốc của vật.

Động lượng có đơn vị đo là kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

ADMICRO

Luyện tập Bài tập chương 5 Vật Lý 10 KNTT

Sau bài học này, học sinh sẽ xác định được: 

- Kiến thức cần nhớ về động lượng

- Vận dụng được các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan

3.1. Trắc nghiệm Bài tập chương 5 môn Vật Lý 10 KNTT

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật Lý 10 KNTT Bài tập cuối chương 5 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài tập chương 5 môn Vật Lý 10 KNTT

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Vật Lý 10 KNTT Bài tập cuối chương 5 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Giải Bài tập V.1 trang 57 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.2 trang 57 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.3 trang 57 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.4 trang 57 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.5 trang 57 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.6 trang 57 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.7 trang 58 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.7 trang 58 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải Bài tập V.8 trang 58 SBT Vật lý 10 Kết nối tri thức - KNTT

Hỏi đáp Bài tập chương 5 môn Vật Lý 10 KNTT

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

NONE
OFF