OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Một sô bài tập có hướng dẫn giải về diện tích hình tròn cấp tiểu học

06/08/2021 327.35 KB 370 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210806/25317860591_20210806_195648.pdf?r=4269
ADMICRO/
Banner-Video

Dưới đây là tài liệu Một sô bài tập có hướng dẫn giải về diện tích hình tròn cấp tiểu học ​​ đã được Hoc247 biên soạn. Với tài liệu này, các em sẽ được rèn luyện kĩ năng làm bài và ôn tập các kiến thức đã học. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các em. Mời các em cùng xem chi tiết tư liệu ngay sau đây.

 

 
 

Bài tập về diện tích hình tròn

1. Diện tích hình tròn 

Quy tắc: Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 2cm.

Giải:

Diện tích hình tròn đó là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 cm2

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích khi biết bán kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: S = r x r x 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích khi biết đường kính

Phương pháp: Tính bán kính theo công thức: r = d : 2, sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.

Dạng 3: Tính diện tích khi biết chu vi

Phương pháp: Tính bán kính theo công thức: r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14 , sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.

Dạng 4: Tính bán kính khi biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S = r x r x 3,14, ta có thể tính tích của bán kính với bán kính theo công thức: r x r = S : 3,14, sau đó lập luận để tìm ra bán kính r.

Dạng 5: Toán có lời văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, dạng định dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải bài toán đó.

3. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính diện tích hình tròn biết chu vi hình tròn C:

C = 5,024 cm

C = 3,14 m

Hướng dẫn giải

- Với C = 5,024 cm

C = r x 2 x 3,14 suy ra \(r=\frac{5,024}{2x3,14}=0,8(cm)\)

S = r x r x 3,14 = 0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (cm2)

- Với C = 3,14 m

C = r x 2 x 3,14 suy ra \(r=\frac{3,14}{2x3,14}=0,5(m)\)

S = r x r x 3,14 = 0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785 (m2)

Câu 2: Miệng giếng nước ăn là một hình tròn có bán kính 0,8m. Bao quanh miệng giếng có xây thành giếng rộng 0,3m. Tính diện tích của thành giếng đó.

Hướng dẫn giải

Diện tích hình tròn có bán kính R = 1,1m là

1,1 x 1,1 x 3,14 = 3,7994 (m)

Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,8m là

0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (m2)

Diện tích của thành giếng là

3,7994 - 2,0096 = 1,7898 (m2)

Câu 3: Tính phần diện tích tô màu giữa hình tròn lớn có bán kính 16cm và hai hình tròn có đường kính bằng nhau. Có nhận xét gì?

Hướng dẫn giải

Diện tích của hình tròn lớn là 

16 x 16 x 3,14 = 803,84 (cm2)

Bán kính của hai hình tròn nhỏ là

16 : 2 = 8 (cm)

Diện tích của hai hình tròn nhỏ là: 

(8 x 8 x 3,14) x 2 = 401,92 (cm2)

Diện tích phần tô màu là

803,84 - 401,92 = 401,92 (cm2)

Nhận xét: Diện tích phần tô màu bằng tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.

Câu 4: Tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm

Hướng dẫn giải

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 × 45 × 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2

Câu 5: Tính diện tích hình tròn có bán kính r

a) r = 6 cm

b) r = 0,35 dm

Hướng dẫn giải

a) Diện tích của hình tròn là :

6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

0,35 × 0,35 × 3,14=0,38465 (dm2)

Câu 6: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm

Hướng dẫn giải

Theo đề bài ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 6,28

d = 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2 cm

Bán kính của hình tròn là: 2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình tròn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2

Trên đây là nội dung tài liệu Một sô bài tập có hướng dẫn giải về diện tích hình tròn cấp tiểu học. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt!

NONE
ZUNIA9
OFF