ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT

Phương pháp tính toán với số thập phân Toán 6

14/04/2022 488 KB 444 lượt xem 3 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220414/600726308953_20220414_164514.pdf?r=6801
ANYMIND360-ADSENSE/
Banner-Video

Phương pháp tính toán với số thập phân Toán 6 là tài liệu được HOC247 biên tập chi tiết và rõ ràng nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng giải bài tập môn Toán 6. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em và là tài liệu giảng dạy có ích cho quý thầy cô. Mời các em và các quý thầy cô cùng theo dõi.

 

 
 

1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1.1. Cộng, trừ hai số thập phân

Để thực hiện các phép tính cộng trừ các số thập phân, ta áp dụng các quy tắc dấu như khi thực hiện các phép tính cộng trừ số nguyên.

- Muốn cộng hai số thập phân âm ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả.

                                      \(\left( -a \right)\text{ + }\left( -b \right)\text{ }=-\left( a+b \right)\) với \(a,b\text{ }>0\)

- Muốn cộng hai số thập phân trái dấu, ta làm như sau:

+ Nếu số dương lớn hơn hay bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm

                                      \(\left( -a \right)+b=b-a~~\) với \(0\le a\le b\)

+ Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy sốđối của số âm trừ đi số dương rồi đặt dấu trừ trước kết quả.

                                      \(\left( -a \right)+b=-(a-b)\) với \(a>b>0\)

- Muốn số thập phân a cho số thập phân b ta cộng a với số đối của b.

                                      \(a-b=a+(-b)\)

Chú ý:

-Tổng của hai số thập phân cùng dấu luôn cùng dấu với hai số thập phân đó.

-Khi cộng hai số thập phân trái dấu:

+ Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta có tổng dương.

+ Nếu số dương nhỏ hơn số âm thì ta có tổng âm.

1.2. Nhân, chia hai số thập phân

Muốn nhân hai số thập phân dương có có nhiều chữ số thập phân ta làm như sau:

- Bỏ dấu phẩy rồi nhân như hai số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân ở cả hai thừa số có tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số từ phải sang trái.

- Nhân hai số cùng dấu: \((-a).(-b)=a.b\) với \(a,b>0\)

- Nhân hai số khác dấu: \((-a).b=a.(-b)=-(a.b)\) với \(a,b>0\)

Muốn chia hai số thập phân dương có có nhiều chữ số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân số thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia ở số bị chia sang phải bấy nhiêu chữ số. Nếu thiếu bao nhiêu chữ số thì ta thêm bấy nhiêu chữ số 0

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số thập phân cho số tự nhiên.

- Chia hai số cùng dấu: \((-a):(-b)=a:b\) với \(a,b>0\)

- Nhân hai số khác dấu: \((-a):b=a:(-b)=-(a:b)\) với \(a,b>0\)

1.3. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phương pháp: Sử dụng quy tắc các phép tính để tính.

Dạng 2: Tìm x

Phương pháp: Sử dụng quy tắc chuyển vế, tính chât của đẳng thức để tìm.

2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

DẠNG: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1. Kết quả của phép tính 1,2+2,3 là:

A.. 3,5                                         

B. 3,6                        

C. 1,56                    

D. 1,43

Câu 2. Kết quả phép tính: \(6,5\text{ }-\text{ }3,4\) là:

A.. 2,2                                      

B. 3,1                        

C. 9,9                      

D. 5,2

Câu 3. Kết quả của phép tính  2.1,5 là:

A.. 3,5        

B. 0,5        

C. 3        

D. 30

Câu 4. Kết quả phép tính \(0,44\text{ }:\text{ 11}\) là:

A.. 0,4               

B. 0,44       

C. 0,11       

D. 4

Câu 5. Kết quả của phép tính \(\text{63,62 + 16,37}\) là:

A.. 79,99              

B. 78,92   

C. 79,82    

D. 78,99

Câu 6. Kết quả phép tính: \(46,5\text{ }-\text{ }3,4\) là:

A.. 12,5       

B. 43,1    

C. 1,25      

D. 42,2

Câu 7. Kết quả của phép tính \(25,8\times 1,5\) là:

A.. 3,87     

B. 3,78   

C. 38,7     

D. 387

Câu 8. Kết quả phép tính \(173,44\text{ }:\text{ }32\) là:

A.. 0,542        

B. 542  

C. 54,2      

D.5,42

II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 9. Kết quả của phép tính \((-0,346)+(-12,78)\) là:

A.. -13,164        

B. -12,434    

C. -12,162  

D. -13,126

Câu 10. Kết quả phép tính: \(11,5+(-0,325)\) là:

A.. 11,55            

B. 11,57        

C. 11,175     

D. 11,75

Câu 11. Kết quả của phép tính  \(32,1-(-29,325)\) là:

A.. -61,245         

B. 61,425         

C. 2,775           

D.-61,425

Câu 12. Kết quả của phép tính \((-13,45)+(-15,67)\) là:

A.. -29,12          

B. -29,21     

C. -22,19      

D. -22,91

..........

---(Để xem tiếp nội dung của tài liệu các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)--- 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung tài liệu Phương pháp tính toán với số thập phân Toán 6. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

ZUNIA12
ZUNIA9
OFF
ON