OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

Đề thi HK2 môn Hoá 12 năm 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành có đáp án

17/04/2023 363.52 KB 58 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230417/696387113025_20230417_141954.pdf?r=7330
ADMICRO/
Banner-Video

Mời các em cùng tham khảo Đề thi HK2 môn Hoá 12 năm 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành có đáp án do HOC247 biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi để học tập chủ động hơn, nắm bắt các kiến thức tổng quan về môn học và chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Hi vọng tài liệu này sẽ là người bạn đồng hành, giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.

 

 
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: HOÁ HỌC 12

Thời gian: 50 phút

( không kể thời gian phát đề )

 

ĐỀ THI

Cho biết: Na: 24; Cu: 64; Zn: 65, Mg: 24; Cl: 35,5; S: 32; Fe: 56; O: 16; Al: 27; K: 39; Ca: 40; Ba: 137; Sr: 88. Thể tích chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Khoanh vào chữ cái đặt trước Câu trả lời đúng

Câu 1. Cấu hình electron đúng của Fe là

A. [Ar]3d64s2.
B. [Ar]4s23d6.
C. [Ar]3d6.
D. [Ar]3d5

Câu 2. Natri hidroxit hay xút ăn da là chất rắn không màu dễ nóng chảy, tan nhiều trong nước có CTHH là

A. NaOH
B. Na2CO3
C. NaHSO3
D. NaNO3

Câu 3. Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

A. H2
B. N2
C. O2
D. CO2

Câu 4. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3.
B. Fe + dung dịch HCl.
C. Fe + dung dịch FeCl3.
D. Cu + dung dịch FeCl2.

Câu 5. Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm

A. Cu, Fe, Al, Mg.
B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.
C. Cu, Fe, Al2O3, MgO.
D. Cu, Fe, Al, MgO.

Câu 6. Cho khí CO khử hoàn toàn Fe2O3 thấy tạo thành 8,4 gam kim loại. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít.
B. 5,04 lít.
C. 2,24 lít.
D. 3,36 lít.

Câu 7. Natri hidroxit hay xút ăn da là chất rắn không màu dễ nóng chảy, tan nhiều trong nước có CTHH là

A. NaOH
B. Na2CO3
C. NaHSO3
D. NaNO3

Câu 8. Trường hợp nào sau đây không tạo thành hợp chất Fe(III)

A. Nhiệt phân Fe(NO3)2.
B. Cho Fe vào dung dịch HCl đặc dư.
C. Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 loãng.
D. Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 9. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất:

A. Au
B. Ag
C. Cu
D. Al

Câu 10. Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 11. Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 7,0.
B. 6,8.
C. 6,4.
D. 12,4.

Câu 12. Cho 16,2g kim loại M tác dụng với 0,15 mol oxi, chất rắn thu được cho tác dụng với HCl tạo ra 0,6 mol H2 Kim loại M là:

A. Fe
B. Al
C. Ca
D. Mg

Câu 13. Những chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng vĩnh cữu?

A. NaCl
B. Ca(OH)2
C. H2SO4
D. Na2CO3

Câu 14. Cho các chất sau chất nào không có tính lưỡng tính:

A. ZnSO4
B. NaHCO3
C. Al2O3
D. Al(OH)3

Câu 15. Cho từ từ Na vào dung dịch CuCl2 ta thấy hiện tượng là:

A. Có khí thoát ra
B. Có kết tủa màu xanh
C. Có khí thoát ra và có kết tủa xanh
D. Không có hiện tượng

Câu 16. Để phân biệt các chất sau rắn: Mg, Al, Al2O3 ta dùng thuốc thử nào sau đây:

A. Dung dịch NaOH
B. HCl
C. H2O
D. Dung dịch NH3

Câu 17. Hoà tan hoàn toàn 9,14g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Fe vào dd HCl dư thu được 7,84 lít khí (đktc) và 2,54 g chất rắn B và dd C , cô cạn dd C thu được m (g) muối. Giá trị m là:

A. 31,45 gam
B. 40,59 gam
C. 18,92 gam
D. 28,19 gam

Câu 18. Cho 5,6 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dung dịch NaOH 0,6M, số mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là

A. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaHCO3.
B. 0,5 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.
C. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.
D. 0,5 mol Na2CO3; 0,5 mol NaHCO3.

Câu 19. Hoà tan 5.4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch A chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 10.95
B. 13.20
C. 13.80
D. 15.20

Câu 20. Kim loại nào sau đây cứng nhất?

A. Na.
B. Cr.
C. Al.
D. Fe.

...

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 12

 

1A

2A

3D

4D

5C

6B

7A

8B

9B

10D

11B

12B

13D

14A

15C

16A

17A

18C

19C

20B

21D

22A

23A

24B

25A

26C

27D

28C

29A

30A

 

---(Để xem tiếp nội dung câu hỏi trắc nghiệm, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK2 môn Hoá 12 năm 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

NONE
ZUNIA9
OFF