ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT

Đề thi HK2 môn Hoá 12 năm 2022 - 2023 trường THPT Lương Thế Vinh có đáp án

06/04/2023 496.78 KB 300 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230406/30464063283_20230406_101748.pdf?r=3227
ANYMIND360-ADSENSE/
Banner-Video

Dưới đây là Đề thi HK2 môn Hoá 12 năm 2022 - 2023 trường THPT Lương Thế Vinh có đáp án được Học247 sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em học sinh lớp 12. Đề thi có cấu trúc gồm 40 câu bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn chi tiết, qua đó giúp các em ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã học, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi phía trước. Chúc các em học tốt!

 

 
 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: HOÁ HỌC 12

Thời gian: 50 phút

( không kể thời gian phát đề )

 

Họ và tên: .........................................................................................................................................

Lớp: .........................................................................................................................................

Thí sinh không được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học và các tài liệu khác.

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; O = 16; Al = 27; Fe = 56; Mg = 24; Cr = 52; Sr = 88; Ba = 137; Na = 23; Cl = 35,5.

A. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

A. Pb.

B. Sn.

C. Cu.

D. Zn.

Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng.

B. không màu sang màu da cam.

C. màu vàng sang màu da cam.

D. màu da cam sang màu vàng.

Câu 3: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. Fe(OH)2.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO.

Câu 4: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2.

B. HCl và AlCl3.

C. CuSO4 và HCl.

D. ZnCl2 và FeCl3.

Câu 5: Cấu hình electron của ion Cr3+

A. [Ar]3d5.

B. [Ar]3d4.

C. [Ar]3d3.

D. [Ar]3d2.

Câu 6: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây

A. Khí hidroclorua.

B. Khí cacbonic.

C. Khí clo.

D. Khí cacbon oxit.

Câu 7: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaCl.

B. CuSO4.

C. Na2SO4.

D. NaOH.

Câu 8: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

C. chỉ có kết tủa keo trắng.

D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 9: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. Na2SO4, KOH.

B. NaOH, HCl.

C. KCl, NaNO3.

D. NaCl, H2SO4.

Câu 10: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng.

B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện.

D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

Câu 11: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Ca2+, Mg2+.

B. Al3+, Fe3+.

C. Na+, K+.

D. Cu2+, Fe3+.

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá:  (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là 

A. NaCl, Cu(OH)2.

B. Cl2, NaOH.

C. HCl, Al(OH)3.

D. HCl, NaOH.

Câu 13: Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm

A. IVA.                

B. IIA.                    

C. IIIA.                         

D. IA.

Câu 14: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng.

B. H2SO4 loãng.

C. H2SO4 đặc, nguội.

D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 15: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

A.+1, +2, +4, +6.

B. +3, +4, +6.

C. +2; +4, +6.

D. +2, +3, +6.

Câu 16: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính axit.

B. tính khử.

C. tính oxi hoá.

D. tính bazơ.

Câu 17: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe

A. [Ar] 4s23d6.              

B. [Ar]3d64s2.            

C. [Ar]3d8.                    

D. [Ar]3d74s1.

Câu 18: Oxit lưỡng tính là

A. CrO.                        

B. CaO.                      

C. Cr2O3.                       

D. MgO.

Câu 19: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và Na3PO4.

B. Na2CO3 và Ca(OH)2.

C. Na2CO3 và HCl.

D. NaCl và Ca(OH)2.

Câu 20: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

A. dầu hỏa.

B. nước.

C. phenol lỏng.

D. rượu etylic.

Câu 21: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s22p6.

B. 1s22s22p63s1.

C. 1s22s22p63s2.

D. 1s22s22p63s23p1.

Câu 22: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại

A. Bạc.

B. Đồng.

C. Nhôm.

D. Vàng.

Câu 23: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

A. Fe(OH)3.

B. Fe2(SO4)3.

C. Fe2O3.

D. FeSO4

Câu 24: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

A. FeO.                    

B. Fe2O3.              

C. Fe(OH)3.               

D. Fe(NO3)3

Câu 25: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Mg.                     

B. Al.                    

C. Na.                        

D. Fe.

Câu 26: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng manhetit.

B. quặng pirit.

C. quặng đôlômit.

D. quặng boxit.

Câu 27: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

A. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

B. Dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2

C. Điện phân dung dịch CaCl2

D. Nhiệt phân CaCl2

Câu 28: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. xiđerit.

B. hematit nâu.

C. hematit đỏ.

D. manhetit.

...

 

B. Đáp án đề thi Hoá 12 học kì 2

1D

2C

3C

4C

5C

6B

7D

8B

9B

10D

11A

12B

13B

14C

15D

16B

17B

18C

19A

20A

21B

22A

23D

24A

25C

26D

27A

28D

29A

30A

31D

32C

33D

34B

35D

36C

37B

38A

39C

40A

C. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi hoá 12 học kì 2

Câu 33. 

Phương trình hoá học:

Fe + 2HCl ⇒ FeCl2 + H2

Ta có nFe = nH2 = 0,2 (mol)

→ mFe = 0,2. 56 =11,2 (g)

Câu 34. 

Theo đề bài ta có: 

nFe(OH)3 = 21,4: 107 = 0,2 (mol)

Phương trình hoá học

2Fe(OH)3 ⟶ Fe2O3 + 3H2O

0,2 → 0,1 (mol)

⇒ mFe2O3 =  0,1.160 = 16 (g)

Câu 35. 

Phương trình phản ứng hoá học: 

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

2x  →      x            x         2x

- 1/2 X + NaOH: Do có khí thoát ra nên Al còn, Cr2O3 hết, hỗn hợp X gồm Al2O3, Cr và Al dư

nAl dư 1 phần = 2/3.nH2 = 0,05 mol

⇒ mX = 27.0,05.2 + 102x + 52.2x = 43,9 ⇒ x = 0,2 mol

- 1/2 X + HCl :

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

0,1 → 0,6

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

0,2 → 0,4

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

0,05→ 0,15

⇒ nHCl = 1,15 mol

⇒ V ddHCl = 1,15 lít

...

 

---(Để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn Đề thi HK2 môn Hoá 12 năm 2022 - 2023 trường THPT Lương Thế Vinh có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt!

ZUNIA12
ZUNIA9
OFF
ON