RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2020 Trường THCS Châu Thành

23/10/2020 785.34 KB 123 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201023/924385955409_20201023_081746.pdf?r=6107
ANYMIND
Video-Banner

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2020 Trường THCS Châu Thành được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Sử lớp 9 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo!

 

 

TRƯỜNG THCS CHÂU THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2020-2021

 

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ chính quyền thực dân ngay trong năm 1945 là

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.                  

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C. Thái Lan,Việt Nam, Cam-pu-chia.

D. Ma-lai-xi-a, Lào, Mi-an-ma.

Câu 2. Mục tiêu quan trọng nhất của  tổ chức ASEAN là

A. tập trung vào vấn đề an ninh và ổn định khu vực.

B. tập trung hợp tác mọi mặt về quốc phòng.

C. phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung .

D. liên minh quân sự, chính trị ,văn hóa giáo dục, quốc phòng,kinh tế.

 Câu 3. Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

  A. 8/8/1976.                       

B. 28/7/1995.

C. 8/7/1997.                                        

D. 30/4/1999.

Câu 4. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

C. sự ra đời của khối ASEAN.                                  

D. ngày càng mở rộng đối ngoại hợp tác .

Câu 5. Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm mấy nước?

A. 10 nước                                    

B. 11 nước                                   

C. 12 nước                                

D. 13 nước

Câu 6. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)thành lập với sự tham gia cua các nước

A. Lào, Việt Nam, Mi an ma, Phi lip pin, Xin ga po.

B. In đô nê xi a, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Việt Nam

C. Cam- pu- chia, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

D. In đô nê xi a, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

Câu 7. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực

A. phồn vinh                          

B. hòa bình             

C. mậu dịch tự do                              

D. ổn đinh và phát triển

Câu 8. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. Bắc Phi.                 

B. Nam Phi           

C. Trung Phi.                   

D. Tây Phi.

Câu 9. Sự kiện nào đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi?

A. Cách mạng Cu-ba thành công.

B. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.        

C. Các quốc gia Đông Nam Á giành độc lập. 

D. Cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi.

Câu 10. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại ở Cộng hòa Nam Phi dưới hình thức      

A. chế độ phân biệt chủng tộc.                         

B. chế độ thực dân.

C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.                        

D. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 11. Nen -xơn -man- đê- la là tổng thống da đen đầu tiên của

A. Đức.                      

B. Chi-lê.                    

C. Nam Phi .               

D. Cu-ba.

Câu 12. Trong lịch sử thế giới thế kỉ XX, năm 1960 được gọi là

A. năm châu Mĩ.                                            

B. năm châu Phi.        

C. năm lục địa bùng cháy.                               

D. năm lục địa mới trỗi dậy.

Câu 13. Chế độ A pac thai đã bị đánh đổ ở Nam Phi năm

A. 1993                        

B. 1994                      

C. 2000                     

D. 2010

Câu 14. Vị lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên CNXH là ai ?

A. Nen -xơn -man- đê- la                           

B. Chê Ghê-va-na.      

C. Gooc-ba-chop.                                       

D. Phi-đen Cax-tơ-rô. 

Câu 15. Sự kiện lịch sử mở đầu cho cách mạng Cu – ba là

A. cuộc tấn công vào pháo đài Môn – ca – đa( 26/7/1953 ).

B. nghĩa quân Cu – ba mở cuộc tấn công ( 1958 ).

C. cuộc đổ bộ của tàu  “Gran - ma” lên đất Cu – ba ( 1956 )

D. nghĩa quân Cu – ba chiếm lĩnh thủ đô La – ha – ba – na ( 1/1/1959 )

II- PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. So sánh sự khác biệt giữa phong trào GPDT ở châu Á,châu Phi và Mĩ La tinh?

Câu 2. Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

HƯỚNG DẪN CHẤM

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ĐA

A

C

B

A

B

D

C

A

B

A

C

B

A

D

A

 

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra giữa HK1 môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2020 Trường THCS Châu Thành. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 
 

 

YOMEDIA