RANDOM
02RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 9 năm 2019-2020 - Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

30/10/2019 554.95 KB 385 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20191030/335897603238_20191030_141343.pdf?r=5509
QUẢNG CÁO
Video-Banner

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 9 năm 2019-2020 - Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án do Hoc247 tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các em có thêm nhiều nguồn bài tập để luyện tập trong các kỳ thi sắp tới đề thi bao gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và tự luận của các kiến thức nằm trong chương trình Sinh học 9. Mời các em cùng tham khảo.

Trường THCS Lương Thế Vinh                        ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Môn: SINH HỌC 9  

 Lớp:…..         ……                      Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D  đứng trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Prôtêin được cấu tạo từ những nguyên tố nào?

       A. C, H, O, P.                    B. C, H, O, N.                C. C,H,O, P.                   D. C, H, O, N, P.

 Câu 2. Phân tử ADN có chức năng.

       A. Truyền đạt thông tin di truyền.                       B. Trực tiếp tham gia tổng hợp protein.

       C. Lưu giữ thông tin di truyền.                             D. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

 Câu 3. Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm:

       A. 2 gen tương ứng khác nhau.                            B. 2 gen tương ứng

       C. 2 gen tương ứng giống nhau                           D. 2 gen trội lặn           

 Câu 4. Hai tế bào 2n giảm phân bình thường thì kết quả sẽ là:

       A. Tạo ra 8 tế bào n.                                             B. Tạo ra 4 tế bào n

       C. Tạo ra 8 tế bào 2n                                            D. Tạo ra 4 tế bào 2n.      

 Câu 5. Kiểu gen là:

       A. Tập hợp các gen của một cơ thể.                    B. Tập hợp các gen của một loài.

       C. Tập hợp các tính trạng của một cơ thể.           D. Tập hợp các gen có trong tế bào cơ thể sinh vật.

 Câu 6. Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào ở ruồi giấm có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây khi ở kì sau của giảm phân II:

       A. 4                                   B. 8                                C. 6                                 D. 2  

 Câu 7. Trong quá trình phân bào, NST co ngắn cực đại ở kì nào?

       A. Kì trước                         B. Kì cuối                       C. Kì giữa                       D. Kì sau               

 Câu 8. Di truyền liên kết là hiện tượng:

       A. Một nhóm  tính trạng di truyền cùng nhau. 

       B. Các tính trạng di truyền độc lập với nhau

       C. Một nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau                           

       D. Một  tính trạng không được di truyền

Đáp án phần trắc nghiệm đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học lớp 9 năm 2019-2020

  I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)         

Mỗi phương án đúng được 0,5 điểm

Câu

Đáp án

1

B

2

D

3

C

4

A

5

D

6

B

7

C

8

A

{-- Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học lớp 9 năm 2019-2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 9 năm 2019-2020 - Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:  

​Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA