RANDOM
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm Số phức mức độ vận dụng môn Toán 12 năm 2020

23/04/2020 1.84 MB 282 lượt xem 7 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200423/897299818237_20200423_165918.pdf?r=268
ANYMIND
Video-Banner

Dưới đây là Bài tập trắc nghiệm Số phức mức độ vận dụng môn Toán 12 năm 2020 có lời giải chi tiết được Học247 sưu tầm và chọn lọc, nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập Chuyên đề Số phức, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng theo dõi!

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC

 (MỨC ĐỘ VẬN DỤNG)

MÔN TOÁN 12 NĂM HỌC 2019 – 2020

Câu 1: Cho số phức \(z=x+yi\) với \(x,y\in \mathbb{R}\) thỏa mãn \(\left| z-1-i \right|\ge 1\) và \(\left| z-3-3i \right|\le \sqrt{5}\). Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=x+2y\). Tính tỉ số \(\frac{M}{m}\)

A. \(\frac{9}{4}\).        B. \(\frac{7}{2}\)       C. \(\frac{5}{4}\).     D. \(\frac{14}{5}\).

Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn \(\left| z-2+3i \right|=\left| z-2-3i \right|\). Biết \(\left| z-1-2i \right|+\left| z-7-4i \right|=6\sqrt{2}\), \(M\left( x;y \right)\) là điểm biểu diễn số phức \(z\), khi đó x thuộc khoảng

A. \(\left( 0;2 \right)\).  B. \(\left( 1;3 \right)\).               C. \(\left( 4;8 \right)\).                           D. \(\left( 2;4 \right)\).

Câu 3: Cho số phức z thay đổi thỏa mãn \(\left| z-i \right|+\left| z+i \right|=6\). Gọi S là đường cong tạo bởi tất cả các điểm biểu diễn số phức \(\left( z-i \right)\left( i+1 \right)\) khi z thay đổi. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong S.

A. \(12\pi \)                    B. \(12\pi \sqrt{2}\).  C. \(9\pi \sqrt{2}\).    D. BF

Câu 4: Trên tập hợp số phức, cho phương trình \({{z}^{2}}+bz+c=0\) với \(b,c\in \mathbb{R}\) Biết rằng hai nghiệm của phương trình có dạng \(w+3\) và \(2w-15i+9\) với \(w\) là một số phức. Tính \(S={{b}^{2}}-2c\)

A. \(S=-32\).                  B. \(S=1608\).             C. \(S=1144\).            D. \(S=-64\).

Câu 5: Cho hai số phức \({{z}_{1}}\), \({{z}_{2}}\) thỏa \(\left| {{z}_{1}} \right|=\left| {{z}_{2}} \right|=2\sqrt{5}\). Gọi \(M\), \(N\) lần lượt là điểm biểu diễn hai số phức \({{z}_{1}}\), \({{z}_{2}}\) trên mặt phẳng tọa độ. Biết \(MN=2\sqrt{2}\). Gọi H là đỉnh thứ tư của hình bình hành OMHN và K là trung điểm của ON. Tính \(l=KH\)

A. \(l=3\sqrt{2}\).        B. \(l=6\sqrt{2}\).      C. \(l=\sqrt{41}\)       D. \(l=\sqrt{5}\)

Câu 6: Giá trị của biểu thức \(C_{100}^{0}-C_{100}^{2}+C_{100}^{4}-C_{100}^{6}+...-C_{100}^{98}+C_{100}^{100}\) bằng

A. \( - {2^{100}}\)      B\(-{{2}^{50}}\).      C. \({{2}^{100}}\)       D. \({{2}^{50}}\)

Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn \(\left| z \right|=1\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left| 1+z \right|+2\left| 1-z \right|\) bằng

A. \(\sqrt{5}\)                B. \(6\sqrt{5}\)           C. \(2\sqrt{5}\).          D. \(4\sqrt{5}\)

Câu 8: Cho số phức z thoả mãn \(\left| z-3-4\text{i} \right|=\sqrt{5}\) và biểu thức \(P={{\left| z+2 \right|}^{2}}-{{\left| z-\text{i} \right|}^{2}}\) đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z bằng

A. 10                               B. \(5\sqrt{2}\)           C. 13                            D. \(\sqrt{10}\)

Câu 9: Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện \(\left| z-3-4i \right|=\sqrt{5}\) và biểu thức \(M={{\left| z+2 \right|}^{2}}-{{\left| z-i \right|}^{2}}\) đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức \(z-2-i\) bằng

A. \(\sqrt{5}\).              B. 9.                              C. 25.                           D. 5.

Câu 10: Cho số phức \(z\). Gọi A, B lần lượt là các điểm trong mặt phẳng \(\left( Oxy \right)\) biểu diễn các số phức z và \(\left( 1+i \right)z\). Tính \(\left| z \right|\) biết diện tích tam giác OAB bằng 8

A. \(\left| z \right|=2\sqrt{2}\)                          B. \(\left| z \right|=4\sqrt{2}\).         C. \(\left| z \right|=2\).                      D. \(\left| z \right|=4\)

---Để xem chi tiết lời giải của Bài tập trắc nghiệm Số phức mức độ vận dụng môn Toán 12 năm 2020, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm Số phức mức độ vận dụng môn Toán 12 năm 2020. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt !

 

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA