RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 Căn bậc hai

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 về Căn bậc hai online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 5
  • B. \(\pm 5\)
  • C. -5
  • D. không xác định
  • A. 12
  • B. -12
  • C. \(\pm 12\)
  • D. không xác định
 •  

   
   
  • A. \(8=\sqrt{63}\)
  • B. \(8<\sqrt{63}\)
  • C. \(8>\sqrt{63}\)
  • D. không so sánh được
  • A. 4
  • B. -4
  • C. 8
  • D. \(\pm 4\)
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 10m
  • B. 20m
  • C. 5m
  • D. 15m
 • Câu 6:

  Tìm căn bậc hai sô học của các sô : 0,01 ; 0,49 ; 0,0081 ; 0,000064. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \(\sqrt {0,01}  = 0,1\)
  • B. \(\sqrt {0,49}  = 0,7\)
  • C. \(\sqrt {0,0081}  = 0,009\)
  • D. \(\sqrt {0,000064}  = 0,008\)
 • Câu 7:

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Căn bậc hai của 121 là 11
  • B. Căn bậc hai của 144 là 12
  • C. \(\sqrt {169}  =  \pm 13\)
  • D. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15
 • Câu 8:

  Tìm x, biết \({x^2} = 7\) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

   

  • A. x1 = 2,65 và x2 = -2,65 
  • B. x1 = 2,83 và x2 = -2,82
  • C. x1 = 3,14 và x2 = -3,14
  • D. A, B đều sai
 • Câu 9:

  Tìm số x không âm, biết \(\sqrt x  < 8\)

  • A. x>16
  • B. x<16
  • C. x<64
  • D. x>64
 • Câu 10:

  Giải phương trình \(\sqrt x  =  - 2\,\left( * \right)\)

  • A. Phương trình có nghiệm x = - 4
  • B. Phương trình có nghiệm x = 4
  • C. Phương trình có nghiệm x = ± 4 
  • D. Phương trình vô nghiệm
YOMEDIA