RANDOM
14YOMEDIA

Hỏi đáp về Độ dài đường tròn, cung tròn - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 9 Độ dài đường tròn, cung tròn nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.em.

QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (16 câu):

Video-Banner
 • Giải giúp câu 7 mọi người ơi

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

  Tính chu vi của hình cánh hoa, biết OA = R

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

  Tính chu vi của hình bên biết \(OA=OB=R>0\)

   

  (h.bs.5)                

   

     

   

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  Bài 62 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và có bán kính khoảng 150 triệu km. Cứ hết năm thì Trái Đất quay được một vòng quanh Mặt Trời. Biết 1 năm có 365 ngày, hãy tính quãng đường đi được của Trái Đất sau 1 ngày (làm tròn đến 10 000 km)

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 61 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền quy tắc sau đây để tìm đường kính khi biết độ dài đường tròn : "Quân bát, phát tam, tôn ngũ, quân nhị", tức là chia đường tròn thành 8 phần, bỏ đi ba phân còn lại năm phần lại chia đôi.

   

  a) Theo quy tắc đó thì số π được lấy gần đúng là bao nhiêu ?

   

  b) Hãy áp dụng quy tắc trên để tính đường kính của một thân cây gần tròn bằng cách dùng dây quấn quanh thân cây

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 60 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Cho tam giác cân ABC có \(\widehat{B}=120^0,AC=6cm\). Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác đó ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 59 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Tính độ dài cung \(36^045'\) của một đường tròn có bán kính là R ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 58 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Vẽ hình quả trứng (h.9) với AB = 3cm

   

   

  Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 57 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Các tam giác trong hai hình quả tim dưới đây (h.7 và h.8) đều là tam giác đều.

   

  Biết AB = CD = 8cm. Tính chu vi của mỗi hình quả tim ?

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 56 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Hãy so sánh độ dài ba đường cong a, b, c trong hình 6 ?

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 55 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Mát - xcơ - va có vĩ độ là \(56^0\) Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát - xcơ - va đến Xích Đạo, biết rằng  mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng 20 000 km ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000 km. Hãy tính bán kính của Trái Đất ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 109)

  Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp :

   

  a) Một lục giác đều có cạnh là 4cm

   

  b) Một hình vuông có cạnh là 4cm

   

  c) Một tam giác đều có cạnh là 6cm

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 109)

  Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu ? Hãy giải thích ?

   

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 74 (SGK trang 96)

  Vĩ độ của Hà Nội là 20o01'. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000 km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội tới xích đạo.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA