RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 6 về Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. Tam giác ABC đông dạng với tam giác DEF
  • B. Tam giác ABC đông dạng với tam giác EDF
  • C. Tam giác BAC đông dạng với tam giác DEF
  • D. Tam giác ABC đông dạng với tam giác FDE
  • A. Hình 1 và hình 2
  • B. Hình 2 và hình 3
  • C. Hình 1 và hình 3
  • D. Tất cả đều đúng 
 •  

   
   
  • A. Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC
  • B. DE // BC
  • C. \(\frac{{AE}}{{AB}} = \frac{{AD}}{{AC}}\)
  • D. \(\widehat {A{\rm{D}}E} = \widehat {ABC}\)
  • A. x = 6
  • B. x = 5
  • C. x = 8
  • D. x = 9
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. x = 15
  • B. x =16
  • C. x = 7
  • D. x = 8
 • Câu 6:

  Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 18 cm, BC = 27 cm. Điểm D thuộc cạnh BC sao cho CD=12 cm. Tính độ dài AD

  • A. 12 cm
  • B. 6 cm
  • C. 10 cm
  • D. 8 cm
 • Câu 7:

  Cho hình thang vuông ABCD \(\left( {\widehat A = \widehat D = {{90}^0}} \right)\) có AB = 16cm, CD=25cm, BD=20cm. Tam giác ABD đông dạng với tam giác nào dưới đây 

  • A. Tam giác BDC 
  • B.  Tam giác CBD
  • C. Tam giác BCD
  • D. Tam giác DCB
 • Câu 8:

  Cho hình thang vuông ABCD \(\left( {\widehat A = \widehat D = {{90}^0}} \right)\) có AB = 16cm, CD=25cm, BD=20cm. Độ dài cạn BC là: 

  • A. 10 cm
  • B. 12 cm
  • C. 15 cm
  • D. 9 cm
YOMEDIA