RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Trường hợp đồng dạng thứ hai - Hình học 8

Banner-Video

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai , các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (18 câu):

Banner-Video
 • A. 300             

  B. 400             

  C. 450             

  D. 500

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. 3cm

  B. 4cm

  C. 4,36cm       

  D. 3,46cm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • A. 10cm                     

  B. 12cm                      

  C. 15cm                      

  D. 9cm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng minh theo cách (g.g)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247

  : Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có: AB=4cm, CD = 16cm, AC = 8cm,AD = 12cm. Độ dài BC là: *

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (2)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • (1) chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác ADH , tam giác AHC đồng dạng với tam giác AEH 

  (2 ) chứng minh AD × AB = AE × AC ) .

  ( 3 ) cho AB = 12, HC= 15 , BC= 18 . TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG PHÂN GIÁC AK BẾT AK THUỘC BC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình với

  Cho tam giác abc vuông tại a kẻ đường cao AH có M là trung điểm của AH, N là trung điểm của HB chứng minh tam giác CHM đồng dạng với tam giác AHN

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác A'B'C' vuông tại A'.Nếu ta có AB/A'B'=AC/A'C' thì 2 tam giác có đồng dạng không.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tam giác ABC cân tại A.D∈ AB;E ϵ AC;I∈ BC.Biết IB.IC=BD.CE.

  Chứng minh:góc DIE=B=C

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cm rằng nếu hai tam giác đồng đạng thì tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a, vẽ tam giác ABC có góc BAC =50 độ , AB =5cm, AC=7,5cm

  b, Lấy trên các cạnh AB,AC lần lượt hai điểm D,E sao cho AD= 3cm AE=2cm. hai tam giác AE và ABC có đồng dạng với nhau ko?vì sao

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng minh rằng nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

  bạn nào giúp mình với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC có \(\widehat{A}=\widehat{2B}\), AD là tia phân giác góc A .

  a)CMR : tam giác CAD đồng dạng với tam giác CBA

  b) CMR: \(BC^2=CA^2+AC.AB\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trên 1 cạnh của góc xOy (xOy khác 180 độ) đặt các đoạn thẳng OA=5cm OB=16cm trên cạnh thứ 2 của góc đó đặt các đoạn thẳng OC=8cm OD=10cm

  a chứng minh 2 tam giác OCB và OAD đồng dạng

  B gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I chứng minh rằng 2 tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi 1

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 35 (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Cho tam giác ABC có AB = 12 cm, AC = 15cm, BC = 18cm. Trên cạnh AB, đặt đoạn thẳng AM = 10cm, trên cạnh AC đặt đoạn thẳng AN = 8cm (h.22).

  Tính độ dài đoạn thẳng MN ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hcn ABCD, AB = 8cm, CD = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB

  a) Chứng minh DA^2 = DH.DB

  b) Tính độ dài DH, AH

  Giúp vs cần gấp lắm luôn!!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình tam giác ABC (AB < AC) có ba góc nhọn. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AC, AB lần lượt tại D, E. Gọi H là giao điểm của BD và CE: F là giao điểm của AH và BC.

  a) Chứng minh: AF \(\perp\) BC và \(\overline{AFD}\) = \(\overline{ACE}\) .

  b) Gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh: MD \(\perp\) OD và 5 điểm M, D, O, F, E cùng thuộc một đường tròn.

  c) Gọi K là giao điểm của AH và DE. Chứng minh MD2 = MK.MF và K là trực tâm của tam giác MBC.

  d) Chứng minh: \(\frac{2}{FK}\) = \(\frac{1}{FH}\) + \(\frac{1}{FA}\) .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA