RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC, lấy 2 điểm D và E lần lượt nằm bên cạnh AB và AC sao cho \(\frac{{AD}}{{AB}} = \frac{{AE}}{{AC}}\). Kết luận nào sai?

  • A. 
   Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC
  • B. 
   DE // BC
  • C. 
   \(\frac{{AE}}{{AB}} = \frac{{AD}}{{AC}}\)
  • D. 
   \(\widehat {A{\rm{D}}E} = \widehat {ABC}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 51230

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA