YOMEDIA
RANDOM
Banner-Video

Toán 8 Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức


Trong bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Chia đơn thức cho đơn thức. Đây là một bài học khá quan trọng trong chương 1 của chương trình đại số lớp 8.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Tóm tắt lý thuyết

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

-Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

-Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

-Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lưu ý: x≠0, m, n ϵ N, m ≥ n thì:

 \({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   nếu m > n

\({x^m}:{x^n} = 1\)          nếu m = n

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính:

a.  \({7^5}:{7^3}\)

b.  \({16^2}:{( - 6)^2}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {7^5}:{7^3}\\ = {7^{5 - 3}}\\ = {7^2}\\ = 49 \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} {16^2}:{( - 6)^2}\\ = {\left( {\frac{{ - 16}}{6}} \right)^2}\\ = {\left( {\frac{{ - 8}}{3}} \right)^2}\\ = \frac{{64}}{9} \end{array}\)

Bài 2: Chia đơn thức

a.  \({\left( { - x} \right)^7}:{\left( { - x} \right)^5}\)

b.  \(\frac{5}{2}{x^5}{y^5}:\left( { - \frac{1}{2}{x^4}{y^4}} \right)\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {\left( { - x} \right)^7}:{\left( { - x} \right)^5}\\ = {\left( x \right)^{7 - 5}}\\ = {\left( x \right)^2}\\ = {x^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{5}{2}{x^5}{y^5}:\left( { - \frac{1}{2}{x^4}{y^4}} \right)\\ = \frac{5}{2}{\left( {xy} \right)^5}:\left( { - \frac{1}{2}} \right){\left( {xy} \right)^4}\\ = - 5{\left( {xy} \right)^{5 - 4}}\\ = - 5xy \end{array}\)

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức \(32{x^6}{y^5}{z^{10}}:8{x^4}{y^3}{z^{10}}\) với x = 3, y = 2, z = 1996

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l} 32{x^6}{y^5}{z^{10}}:8{x^4}{y^3}{z^{10}}\\ = 4{x^{6 - 4}}{y^{5 - 3}}{z^{10 - 10}}\\ = 4{x^2}{y^2}\\ = 4 \times {3^2} \times {2^2}\\ = 144 \end{array}\)

3. Luyện tập Bài 10 Toán 8 tập 1

Qua bài giảng Chia đơn thức cho đơn thức này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Nắm được thế nào đơn thức
 • Thực hiện được phép chia đơn thức cho đơn thức

3.1 Trắc nghiệm về Chia đơn thức cho đơn thức

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 8 Bài 10 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK về Chia đơn thức cho đơn thức

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 8 Bài 10 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 59 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 60 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 61 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 62 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 10 Chương 1 Đại số 8 tập 1

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

 • Đề là vầy  Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần rồi thực hiện phép chia 

  \(\left( {28x - 9{x^2} + {x^3} - 30} \right):\left( {x - 3} \right)\)
  Minh sắp xếp được vầy \(\left( {{x^3} - 9{x^2} + 28x - 30} \right):\left( {x - 3} \right)\) và khi chia thì có lần ra kết quả \({x^2} - 6x + 10\) có lần lại ra kết quả vầy 

  \({x^2} - 3x + 10\)
  Các bạn làm thử xem kết quả như thế nào nhé

  Theo dõi (0)
 • Tính nhanh

  05/07/2018 |    2 Trả lời

  Giúp minh bài này với mấy bạn ơi

  Tính nhanh
  \(\begin{array}{l} a.\,\left( {{x^2} - 100} \right):\left( {x + 10} \right)\\ b.\,\left( {{x^2} + 6x + 9} \right):\left( {3 + x} \right) \end{array}\)

  Theo dõi (0)
 • Tìm dư

  05/07/2018 |    2 Trả lời

  Phần dư trong phép chia này là bao nhiêu vậy m.n 

  \(\left( {{x^3} - 4{x^2} + 11x - 2} \right):\left( {{x^2} - 2x + 7} \right)\)

   

  Theo dõi (0)

-- Mod Toán Học 8 HỌC247

YOMEDIA