OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 28 trang 23 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 28 tr 23 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Viết đa thức \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^4} + 1 - x\) thành:

a) Tổng của hai đa thức

b) Hiệu của hai đa thức. 

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Biến đổi đa thức đã cho bằng cách sử dụng quy tắc dấu ngoặc để có tổng hiệu hai đa thức. 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a){{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^4} + 1 - x \cr 
& = (x^5 + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2}) + ( - {x^4} + 1 - x) \cr} \)

b) \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^4} + 1 - x \)

\(= ({x^5} + 2{{\rm{x}}^4} + 1) - (3{{\rm{x}}^2} + {x^4} + x)\)

Chú ý: Bài toán có nhiều đáp án khác nhau.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 23 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF