ADMICRO
13AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Nửa mặt phẳng

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 1 về Nửa mặt phẳng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Trang sách là hình ảnh của mặt phẳng
  • B. Sàn nhà là hình ảnh của mặt phẳng 
  • C. Mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng 
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
  • A. P và Q thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • B. P và Q thuộc hai nửa mặt phẳng bờ a
  • C. P nằm trên đường thẳng a
  • D. P và Q cùng nằm trên đường thẳng a
 •  

   

   
   
  • A. Điểm C và và D thuọc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • B. Điểm D và E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a
  • C. Điểm C và E thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • D. Điểm C, D, E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a
  • A. Mặt phẳng không bị giới hạn về mọi phía
  • B.  Mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng
  • C. Bất kì đường thẳng nào cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
 • MGID
  • A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oz, Oy
  • B. Tia Oy nằm giữa hai tia Oz, Ox
  • C. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
  • D. Cả A, B, C đều sai
 • Câu 6:

  Cho hình vẽ sau

  Kể tên những điểm cùng thuộc nửa mặt phẳng (I) có bờ a

  • A. Hai điểm D, E
  • B. Hai điểm E, B
  • C. Hai điểm A, B 
  • D. Hai điểm A, E
 • Câu 7:

  Cho hình vẽ

  Có bao nhiêu cặp điểm đối nhau có bờ a

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 8:

  Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng nằm ngoài đường thẳng d. Biết rằng đường thẳng d cắt đoạn MN nhưng không cắt đoạn MP. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

  • A. Hai điểm M, P nằm cùng phía đối với đường thẳng d
  • B. Hai điểm M, N nằm khác phía đối với đường thẳng d
  • C. Điểm N và P thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ d
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
 • Câu 9:

  Cho tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Tia Ot nằm giữa hai tia Oz, Oy. Chọn kết luận đúng

   

  • A. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz
  • B. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Ot
  • C. Tia Ox nằm giữa hai tia Oz, Ot
  • D. Cả A, B, C đều sai
 • Câu 10:

  Cho đường thẳng d, điểm O thuộc d và điểm M không thuộc d. Gọi N là điểm bất kì thuộc tia OM (N khác O). Chọn câu đúng 

  • A. M, N nằm cùng phía so với đường thẳng d
  • B. M, N nằm khác phía so với đường thẳng d
  • C. Đoạn thẳng MN cắt đường thẳng d
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
YOMEDIA