OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz có A thuộc Ox, I thuộc Oy, K thuộc Oz. Điểm K nằm giữa hai điểm A và I thì

  • A. 
   Tia Ox nằm giữa hai tia Oz, Oy
  • B. 
   Tia Oy nằm giữa hai tia Oz, Ox
  • C. 
   Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
  • D. 
   Cả A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 48062

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF